ატენის თემი

სოფელი ორივე სქესიმამაკაციქალი
პატარა ატენი861
430
431
ბნავისი212
104
108
გარდატენი643
327
316
დეგეულა125
64
61
დიდი ატენი196
86
110
დრე000
ზემო ქსოვრისი ---
იკვნევი000
ოლოზი77
40
37
ფუხაანთუბანი56
29
27
ღვარები24
16
8
ღვედრეთი000
წედისი187
87
100
ჭეჭელაანთუბანი64
31
33
ხანდისი000
ჯებირი623
306
317