ახალუბნის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
ახალუბანი435
220
215
აძვი353
183
170
ახრისი638
322
316
მუმლაანთკარი112
64
48
ქვემო არცევი606
308
298
ქვეში950
464
486
ციცაგიაანთკარი243
125
118
ჯარიაშენი235
118
117