ბოშურის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
ქვემო ბოშური77
43
34
ბიისი30
1416
ბობნევი156
81
75
გაგლოაანთუბანი17--
გაიჩაანთუბანი000
ზემო ბოშური132
6270
თხინალა--0
იფნარა---
ლევიტანა110
5060
ორმოცი35
1916
ტუსრები36
2412
ფეტვიხევი000
ყველაანთუბანი13--