გომის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
გომი1 128
565
563
აგარები139
65
74
დიდი სატივე293
144
149
ვაყა1 160
568
592
პატარა სატივე68
36
32
ქვემო აძვისი111
55
56
ხიდისყური55
20
35