ზეღდულეთის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
ზეღდულეთი872
449
423
ახალშენი184
87
97
ბერშუეთი837
429
408
ზემო სობისი482
241
241
კირბალი517
274
243
ქვემო ახალსოფელი655
337
318
ქვემო სობისი481
246
235