კოდისწყაროს თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
კოდისწყარო216112104
ზადიაანთკარი37
1522
ზემო რენე249131118
ნიგოზა1235667
სარიბარი19
--
ქვემო რენე221
121100
ყარაფილა88
4741
ჩობალაური148
69
79