პუბლიკაციები

 

პოლიტიკის დოკუმენტი                                        

 

   

წიგნი

    

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი თვითმმართველი ერთეულების ჩამოყალიბება

 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები