საუბრები რეგიონალიზმზე

პრექტს ახორციელებს „გორის საინფორმაციო ცენტრი“, გორის სახელმწიფო სასაწავლო უნივერსიტეტთან ერთად გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) პროექტის „საქართველოს მოლდოვასა და უკრაინას შორის ასორიცების ხელშეკრულების ფარგლებში, რეგიონული განვითარების მიმართულებით თანამშრომლობის პლათფორმა“ მხარდჭერით.

პროექტის მიზანს ადგილობრივ საზოგადოებაში რეგიონალიზმის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და ამ საკითხზე საზოგადოებრივი დისკუსიის დაწყება წარმოადგენს .

რეგიონალიზმის შესახებ საჯარო დისკუსიის ხელშეწყობა და სანდო ინფორმაციის გავრცელება აკადემიური წრეების, ექსპერტთა ქსელისა და სტუდენტების ჩართულობითა და ურთიერთთანამშრომლობით.