საყავრის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
საყავრე---
გულხანდისი000
დიდთავი000
ზემო ახალსოფელი000
ლული-0-
ნადარბაზი000
ფელი000
ფიცესი---
წითელწყარო---