ფლევის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
დიდი ფლევი390
194
196
ნაცარგორა201
92
109
პატარა ფლევი195
81
114
ტკოცა487
251
236