შავშვების თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
ქვემო შავშვები193
98
95
ახალი ხურვალეთი34
1717
დიდი ხურვალეთი352
171
181
ნადარბაზევი203
111
92
ნაწრეტი423
214
209
პატარა ხურვალეთი414
214
200
შავშვები740
367
373
წითელუბანი454
219
235