ცოცხნარის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
ცოცხნარა294
150
144
ოძისი50
29
21
ქემფერი350
180
170
ცედანი59
31
28
ცივწყარო21
11
10
წაბლოვანა84
47
37