ძევერის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
ძევერა1 141
569
572
სათემო582
298
284
ქიწნისი1 612
824
788
შერთული319
156
163