არასამთავრობო ორგანიზაციები

გორის საინფორმაციო ცენტრი
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI)
მეგობრობის ხიდი ქართლოსი
საზოგადოება ბილიკი
ქემონიქსი საქართველო
გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი
გორის ახალგაზრდული მოძრაობა „დროა“
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“
EECMD გორის დემოკრატიის სკოლა
არასამთოვრობო ორგანიზაცია ბეთლემი
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობა
ქ. გორის მუნიციფალიტეტის სტრატეგიული განვითარების ცენტრი
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი
კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი
გორის სახალხო დარბაზი
საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი
რეაბილიტაციის და განვითარების ცენტრი “ერგნეთი“
გორის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი
ქალთა სათემო ორგანიზაცია „ნიქოზი“
ადამიანის უფლებათა ცენტრი
ასოციაცია „ქართლის ხმა“
გორის ასოციაცია „ფსიქეა“
დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა კავშირი
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო ორგანიზაცია „იმედი“
სოციალურად დაუცველი ქალების ასოციაცია "ფიქრის გორა"
შიდა ქართლის სამოქალაქო განათლების ოფისი
ინოვაციები დემოკრატიისა და გენდერული თანასწორობისათვის
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება
კასპის შშმ ბავშვთა დღის ცენტრი
დამოუკიდებელ ექსპერთა კავშირი
ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხაშურის რაიონული კომიტეტი
"თანამონაწილე"
კავშირი "ნერგები"
ნაბიჯი მომავლისკენ
ცხოველთა დახმარების, უფლებების დაცვისა და რეაბილიტაციის ორგანიზაცია
საქართველოს სამარიტელთა კავშირი
საქართველოს სკაუტური მოძრაობა
ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერა საქართველოში
შიდა ქართლის სამოქალაქო ფორუმი
ახალგაზრდა მკვლევართა და ანალიტიკოსთა გაერთიანება
ქართულ ევროპული მოძრაობა
არასამთავრობო ორგანიზაცია „კონა“