ბრეძის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
ბრეძა496
253
243
აბანო239
113
126
ატოცი239
118
121
გულიკაანთუბანი100
55
45
კოდა181
88
93
საციხური313
150
163
ჭვრინისი106
54
52