გიგანტის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკციქალი
ბრეთის მეურნეობა422
204
218
სასირეთი304
164
140
ძლევიჯვარი788
394
394