დვანის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
დვანი763
374

389
ტახტისძირი458
218
240