ზემო ხვედურეთის თემი

სოფელიორივე სქესიმამაკაციქალი
ზემო ხვედურეთი1 188
575
613
თრეხვი000
მეხეთი---
ტყემალა000
ქვემო ხვედურეთი941
460
481
ქვენაფლავი146
71
75
ღვლევი190
92
98
ჭანდრები276145131
ხეობა179
87
92