პუბლიკაციები

პოლიტიკის დოკუმენტი 

წიგნი

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი თვითმმართველი ერთეულების ჩამოყალიბება

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის წინადადებები

 

ადგილობრივი სერვისები გორის მუნიციპალიტეტში პრაქტიკა, დამოკიდებულება და განწყობები GEO
ადგილობრივი სერვისები გორის მუნიციპალიტეტში პრაქტიკა, დამოკიდებულება და განწყობები-ENG