„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“

პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას საქართველოში. პროექტს ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი (#KAS) , სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (#CSI), ტრენინგის და კონსულტაციის ცენტრთან (#CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევის და განვითარების ცენტრთან (#CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (#KEDEC) თანამშრომლობით.