ინგლისურენოვანი კურსი სოციალური ტრანსფორმაციისა და არაძალადობრივი პროტესტის თემაზე

მიმდინარე წლის ოქტომბერ-დეკემბერში CTC გერმანელ პარტნიორებთან ატარებს ინგლისურენოვან კურსს სოციალური ტრანსფორმაციისა და არაძალადობრივი პროტესტის თემაზე. კურსი შედგება როგორც ონლაინ, ასევე პირისპირ სწავლების კომპონენტისგან. ძირითადი თემები შემდეგია:
• სოციალური ტრანსფორმაციის და ცვლილებების მიდგომები და კონცეფციები
• არაძლადობრივი ცვლილებების პრინციპები და პრაქტიკა
• არაძალადობრივი კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება
• ჯგუფებსა და ინიციატივებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და შიდა ორგანიზაცია
მონაწილეებს საშუალება ექნებათ დისტანციურად გაეცნონ მასალებს, დაესწრონ სემინარებს, მიიღონ მენტორთა კონსულტაცია, გაიზიარონ ერთმანეთის გამოცდილება და მოიპოვონ დაფინანსება საკუთარი ინიციატივებისთვის. კურსის დეტალური აღწერა თანდართულ ფაილსა და ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე შეგიძლია ნახოთ Call for Applications – Community Action Training

Tamar Tatishvili
Head of NPM Program
Trainer / Consultant

Center for Training and Consultancy
5 Otar Chkheidze St, Tbilisi 0186, Georgia
Tel: +995 322 206774/75; +995 599 255058
www.facebook.com/ctc.org.ge
www.ctc.org.ge

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*