საჯარო-სამოქალაქო სექტორების თანამშრომლობა გაუმჯობესებული სერვისების მიწოდებისთვის

September 29, 2019 gicorgge 0

2019 წლის 27 სექტემბერს გორის საინფორმაციო ცენტრმა უმასპინძლა გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი სერვისების კვლევის შედეგების პრეზენტაციას. რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევა ჩატარდა  „საჯარო-სამოქალაქო სექტორების თანამშრომლობა გაუმჯობესებული სერვისების […]

დსადასდასდსდ

ადგილობრივი სერვისები გორის მუნიციპალიტეტში პრაქტიკა, დამოკიდებულება და განწყობები

September 12, 2019 gicorgge 0

გორის საინფორმაციო ცენტრი სიამაყით წარმოგიდგენთ გორის მუნიციპალიტეტში ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ პირველი ფართომასშტაბიანი კვლევის შედეგებს! მადლობას ვუხდით საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამას, გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და კავკასიის […]