ადგილობრივი სერვისები გორის მუნიციპალიტეტში პრაქტიკა, დამოკიდებულება და განწყობები

დსადასდასდსდ

გორის საინფორმაციო ცენტრი სიამაყით წარმოგიდგენთ გორის მუნიციპალიტეტში ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ პირველი ფართომასშტაბიანი კვლევის შედეგებს! მადლობას ვუხდით საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამას, გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის გუნდს მხარდაჭერის, თანამშრომლობისა და პროფესიონალიზმისთვის, აგრეთვე გორის სამოქალაქო საზოგადოებასა და კვლევაში მონაწილე ყველა რესპონდენტს!

ადგილობრივი სერვისები გორის მუნიციპალიტეტში პრაქტიკა, დამოკიდებულება და განწყობები GEO
ადგილობრივი სერვისები გორის მუნიციპალიტეტში პრაქტიკა, დამოკიდებულება და განწყობები-ENG

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*