დემოგრაფიული მონაცემები

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ქარელის მუნიციპალიტეტი

გორის მუნიციპალიტეტი

კასპის მუნიციპალიტეტი

 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური,  2014 წ.             

 ლინკიhttps://goo.gl/QWa5hs