საქართველო. გორი. 1400 +995 599 11 34 55 gic@gic.org.ge
ხუთშაბათი, 12 სექტემბერი 2019 13:12

ადგილობრივი სერვისები გორის მუნიციპალიტეტში პრაქტიკა, დამოკიდებულება და განწყობები

გორის საინფორმაციო ცენტრი სიამაყით წარმოგიდგენთ გორის მუნიციპალიტეტში ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ პირველი ფართომასშტაბიანი კვლევის შედეგებს! მადლობას ვუხდით საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამას, გორის მუნიციპალიტეტის მერიასა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის გუნდს მხარდაჭერის, თანამშრომლობისა და პროფესიონალიზმისთვის, აგრეთვე გორის სამოქალაქო საზოგადოებასა და კვლევაში მონაწილე ყველა რესპონდენტს!

ადგილობრივი სერვისები გორის მუნიციპალიტეტში პრაქტიკა, დამოკიდებულება და განწყობები GEO

ადგილობრივი სერვისები გორის მუნიციპალიტეტში პრაქტიკა, დამოკიდებულება და განწყობები-ENG